cPanel/WHM VPS

Menyunu göstər

cPanel VPS One

Sadəcə..:
$25.99 USD

monthly

Intel Xeon E5-2670 | 3.3Ghz Turbo | 2 Core | 2GB DDR3 ECC | 200GB HDD Raid10 Protected | 1Gbps Port | Unmetered Bandwidth | Linux 6.x/7.x | cPanel Monthly License | USA | VPS Panel-SolusVM

cPanel VPS Two

Sadəcə..:
$32.99 USD

monthly

Intel Xeon E5-2670 | 3.3Ghz Turbo | 3 Core | 3GB DDR3 ECC | 200GB HDD Raid10 Protected | 1Gbps Port | Unmetered Bandwidth | Linux 6.x/7.x | cPanel Monthly License | USA | VPS Panel-SolusVM

cPanel VPS Three

Sadəcə..:
$39.99 USD

monthly

Intel Xeon E5-2670 | 3.3Ghz Turbo | 3 Core | 4GB DDR3 ECC | 300GB HDD Raid10 Protected | 1Gbps Port | Unmetered Bandwidth | Linux 6.x/7.x | cPanel Monthly License | USA| VPS Panel-SolusVM

cPanel VPS Four

Sadəcə..:
$49.99 USD

monthly

Intel Xeon E5-2670 | 3.3Ghz Turbo | 4 Core | 6GB DDR3 ECC | 400GB HDD Raid10 Protected | 1Gbps Port | Unmetered Bandwidth | Linux 6.x/7.x | cPanel Monthly License | USA | VPS Panel-SolusVM